Over Kindloket Zwolle

Aanvraagformulier Kindregelingzwolle

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Let op: Maakte u eerder gebruik van de Scholierenregeling, Vergoeding voor kunst en cultuur, of de Vergoeding voor schoolbijdrage? Deze vallen sinds 1 januari 2021 onder de nieuwe Kindregeling.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Niet alles kan worden vergoed. Zie voor uitleg verder op deze website of opent u deze link: docxuitleg.docx

Om een goede afhandeling van de aanvragen te kunnen krijgen, werken we graag samen met hulpverleningsorganisaties. Wanneer dit mogelijk is, kunnen zij namens (en met ondertekening van) hun cliënten de aanvragen invullen.

Let op!

Aanvragers die dit jaar nog geen minima-regeling of bijstandsaanvraag hebben ingediend moeten in ieder geval een kopie van het laatste maandinkomen uploaden en inkomensgegevens paraat hebben. Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Zorg dus dat u alle gegevens bij de hand heeft. Hoe meer gegevens wij hebben ontvangen, hoe sneller de procedure kan verlopen.

Vragen?

Het is altijd goed om telefonisch te informeren naar de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat we meedenken, zodat u zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van de regeling. Bel dan 038 498 44 32 of e-mail naar kindloket@zwolle.nl.

Back to Top